1 Şubat 2009 Pazar

Tüm Valueler Burada Gelinn come

At ValuelerÝ - SÝlah ValuelerÝ - Zirh ValuelerÝ - Ýtem Valueleri
11209 : Kesis Plaka Zirh

11219 : Demir Plaka Zirh

11229 : Kaplan Plaka Zirh

11239 : Aslan Plaka Zirh

11249 : Ölümcül Plaka Zirh

11259 : Ejderha Plaka Zirh

11269 : Mavi Taþ Zirhi

11279 : Altýn Tas Zirhi

11289 : Ejderha Tanrisi Zirh

11299 : Siyah Çelik Zirh

---------------------------------


At Madalyonu=50050

At Resmi= 50051

Zýrhlý At Kitabý= 50052

Asker At Kitabý= 50053

Saman= 50054

Havuç= 50055

Kýrmýzý Ginseng= 50056

K. Maymun Zindaný Bitkisi= 50057

N. Maymun Zindaný Bitkisi= 50058

Z. Maymun Bitkisi= 50059

Binicilik Klavuzu= 50060

At Evcilleþtirme Kitabý= 50061

Ata Binme Kýlavuzu= 50062

----------------------------------------


Çançiçeði (iksir olusturma) = 50722

Pazar torbasi: 50200

B.Domuz kuyruðu kurdele+ :30073

Akrep kuyrugu: 30046

Ayý ayak derisi+ : 30072

Domuz Burnu: 30003

Süs eþyasý: 30031

Mavi iksir (K) : 27004

Mavi iksir (O) : 27005

Mavi iksir (B) : 27006

Kýrmýzý iksir(K): 27001

Kýrmýzý iksir(O): 27002

Kýrmýzý iksir(B): 27003

Mor iksir (O): 27114

Þeftali çiçeði(iksir oluþturma): 50721

Örümcek gözleri: 30057

Ork muskasý+ : 30076

Binicilik bileti: 50083

Kazma: 29101

Olta: 27400

Kaplan pencesi: 30037

-----------------------------------

Bazý takýlar:

Altýn küpe (+6) : 17066

Kristal kolye (+6): 16166

Yeþimtaþý küpe (+0): 17080

Abanoz küpe (+4): 17104

Bakýr küpe (+6): 17026

Gümüþ küpe (+6):17046

Bakýr kolye (+3): 16023

Ýnci kolye (+0): 16120

Altýn kolye (+6): 16066

Tahta kolye (+: 16008

Tahta bil**** (+: 14008ÝÞTE BUNLARDA BAZI SÝLAHLAR


Savaþ týrpaný (+4): 3014

Taþ yelpaze (+0): 7060

Kaynak çan (+0): 5040

Büyük balta (+4): 3084

Örümcek mýzraðý (+6): 3036

Baltalý mýzrak (+4): 3074

Askeri týrmýk (+4): 3064

Kýrmýzý göz yayý (+0): 2080

Kedi ýsýrýðý býçak (+0): 1040

Gümüþ kýlýç (+4): 64

Orkide kýlýcý (+4): 74

Sahte kýlýç (+4): 84

Barbar kýlýcý (+4): 94

Savaþ kalkaný (+6): 13006

olta: 27400

kazma:29101

50012=altýn define sandýðý+

50013=gümüþ define sandýðý+

50014=altýn anahtar+

50015=gümüþ anahtar+

50016=fasulye hamur

50017=þekerli hamur

50031=sarý gül

50032=lolipop

50042=kahraman madalyonu

60003; kahramanlýk sembolu

11209 : Kesis Plaka Zirh

11219 : Demir Plaka Zirh

11229 : Kaplan Plaka Zirh

11239 : Aslan Plaka Zirh

11249 : Ölümcül Plaka Zirh

11259 : Ejderha Plaka Zirh

11269 : Mavi Taþ Zirhi

11279 : Altýn Tas Zirhi

11289 : Ejderha Tanrisi Zirh

11299 : Siyah Çelik Zirh

15240 : Ejder derisi ayakkabý


---------------------------------------

- Kýlýc +9 = Value 19

- Uzun kýlýc +9 = Value 29

- Hilal kýlýcý +9 = Value 39

- Bambu kýlýcý +9 = Value 49

- Genis Kýlýc +9 = Value 59

- Gümüs kýlýc = Value 69

- Orkide kýlýcý +9 = Value 79

- Sahte kýlýc +9 = Value 89

- Barbar kýlýcý +9 = Value 99

- Kanlý kýlýc +9 = Value 109

- Büyük kýlýc +9 = Value 119

- Uçan büyücü kýlýcý +9 = Value 129

- Yarýmay kýlýcý +9 = Value 139

- Muharebe kýlýcý +9 = Value 149

- Hortlar diþi kýlýcý +9 = Value 159

- Su perisi kýlýcý +9 = Value 169

- Azap kýlýcý +9 = Value 179

- Zehir kýlýcý +9 = Value 189

- Aslan kýlýcý +9 = Value 199

- Keskin pala +9 = Value 209

- Öldürücü pala +9 = Value 219

- Ay kýlýcý +9 = Value 229

- Ýlahi kýlýc +9 = Value 239

- Þeytan çýkarma kýlýcý +9 = Value 249

- Þeytani pala +9 = Value 259

- Baron kýlýcý +9 = Value 269

- Sirius kýlýcý +9 = Value 279

- Kutsal kýlýç +9 = Value 289

- Dolunay +9 = Value 299


- Geniþ mýzrak +9 = Value 3009

- Mýzrak +9 = Value 3019

- Giyotin pala +9 = Value 3029

- Örümcek mýzraðý +9 = Value 3039

- Kargý +9 = Value 3049

- Savas týrpaný +9 = Value 3059

- Askeri týrmýk +9 = Value 3069

- Baltalý mýzrak +9 = Value 3079

- Büyük balta +9 = Value 3089

- Buzlu uc +9 = Value 3099

- 12 ruh kýlýcý +9 = Value 3109

- Kurtulus palasý +9 = Value 3119

- Aslan katleden +9 = Value 3129

- Partizan +9 = Value 3139

- Elektromanyetik pala +9 = Value 3149

- Yarý insan kýlýcý +9 = Value 3159

- Kin kýlýcý = Value 3169

- Sarý ejdarha katleden +9 = Value 3179

- Mavi ejdarha katleden +9 = Value 3189

- Günes kýlýcý +9 = Value 3199

- Ejdarha tanrýsý palasý +9 = Value 3209

-Kýrmýzý demir pala +9 = Value 3219
__________________________________

NÝNJA

Kýrmýzý Göz Yay : 2089

Dikenli Yaprak Yay : 2099

Tek Boynuzlu Yay : 2129

Kutsal Sert Yay : 2139

Sarý Ejderha Yay : 2149

Geyik Boynuzu Yay : 2159

Büyük Seytan Yay : 2169

Havalý Çelik Yay : 2179

Mavi Ejderha Yay : 2189

Hayalet Yay : 2199

Uzun Yay : 2019

Birleþik Yay : 2029

Harp Yayý : 2039

Atsýrtý Yay : 2049

Atsýrtý Savas : 2059

Kara Yýkým Yay : 2079
____________________________


Ninja için bicaklar

Dokuz Pala : 4019

Kýsa Býcak : 4029

Ýkiz Ay Hancer : 4039

Ruhsuz Bicak :4049

Seytan Surat Hancer : 1059

Seytan Yumrugu Hancer : 1069

Kanlý Hancer : 1079

Kaburga Býcagý : 1089

Cakram : 1099

Kobra Hanceri : 1019

Hancer : 1009

Simsek Bicak : 1119

Sian Bicagi : 1129

Seytan Kanadý Cakram : 1139

Testere Dis Bicak : 1149

Gün Ýsigi Hancer : 1159

Rivulet : 1169

Siyah Yaprak Hancer : 1179

Makas Hancer : 1029

Sanslý Bicak : 1039

Kedi Ýsirigi Bicak : 1049

________________________


Þamanlar için Yelpazeler

Kas Yelpaze : 7119

Günes Yelpaze : 7129

Cennet Kusu Yelpaze : 7139

Kurtulus Yelpazesi : 7149

Mutluluk Yelpazesi : 7159

Sonbahar Yelpazesi : 7169

Sekiz Trigran Yelpaze : 7179

Uyuyan Ejder Yelpazesi : 7189

Ýbrisin Yelpazesi : 7199

Yelpaze : 7009

Demir Yelpaze : 7019

Siyah Kaplan Yelpaze : 7029

Turna Kanadý Yelpaze : 7039

Su Yelpazesi : 7059

Tavuzkusu Yelpaze : 7049

Tas Yelpaze : 7069

Okyanus Yelpaze : 7079

Azap Yelpaze : 7089

Anka Kusu Yelpaze : 7099

_______________________


Þamanlar Ýçin Çanlar

Bakýr Çan : 5009

Gümüs Çan : 5019

Altýn Çan : 5029

Yesim Tasý Çan : 5039

Kaynak Çan : 5049

Kayýsý Agacý Çan : 5059

Büyülü Çan : 5069

Altýn Böcek Çan : 5079

Çelik Böcek Çan : 5089

Yýldýrým Kusu Çan : 5099

Antik Çan : 5119

Orkide Çan : 5129

Sert Bicici Çan : 5139

Ejderha Çan : 5149

Hibikus Çaný : 5159

+rep vermeseniz bile 1 yorum yeter

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder